Thay đổi lối sống

Thay đổi lối sống

Thay đổi lối sống

Thay đổi lối sống để sống khỏe mỗi ngày!!!

Khi bạn được chẩn đoán THA, các bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ của bạn tùy thuộc vào mức độ THA, các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, có hay không tổn thương cơ quan đích từ đó sẽ đưa ra quyết định phương pháp điều trị, một số bệnh nhân sẽ cần đến thuốc, một hay nhiều loại thuốc, kết hợp với việc thay đổi lối sống.  Một số bệnh nhân nguy cơ thấp sẽ bắt đầu bằng việc thay đổi lối sống và theo dõi. Trong mọi trường hợp việc thay đổi lối sống luôn mang lại hiệu quả.

Google map

Giờ hoạt động

Monday : 08.00 - 10.00
Tuesday : 08.00 - 10.00
Wednesday : 08.00 - 10.00
Thursday : 08.00 - 10.00
Friday : 09.00 - 07.00
Saturday : 10.00 - 05.00
Sunday : 10.00 - 05.00